Oversikt over gjeld

Vi kan hjelpe deg som

checked
Har mye usikret gjeld og inkassosaker
checked
Har mistet oversikten over din personlige økonomi
checked
Trenger hjelp til å ta kontrollen tilbake
Sjekk om du kan få gjeldsordning
Har du mistet kontrollen over din økonomi? Har du regninger som har gått til inkasso og mistet oversikt over gjeld og hva du egentlig skylder dine kreditorer?
Vi har full forståelse for at mange trenger hjelp til å få oversikt over gjeld. Bli kvitt gjeld hjelper deg å innhente en fullstendig oversikt over hva du skylder, til hvilke kreditorer og hva gjelden koster, slik at du kan planlegge veien videre for å få økonomien din på beina en gang for alle.
Vi kan hjelpe deg som
checked
Har mye usikret gjeld og inkassosaker
checked
Har mistet oversikten over din personlige økonomi
checked
Trenger hjelp til å ta kontrollen tilbake
Sjekk om du kan få gjeldsordning
testbilde

Gjeldsrådgivning

Vi i Bli kvitt gjeld kan hjelpe deg gjennom hele prosessen med å få orden på økonomien. Vi har lang erfaring innen gjeldsrådgivning og finner den beste løsningen for deg for å få økonomien på rett spor. 

Unngå tvangsalg

Bli kvitt gjeld har lang erfaring med å stanse tvangssalg av boliger. Står din bolig i fare for å bli tvangssolgt? Vi kan hjelpe deg.
Bli kvitt gjeld
bli kvitt gjeld

Gjeldsproblemer

Har du gjeldsproblemer? Vi hjelper deg med å få orden på økonomien, en gang for alle. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine gjeldsproblemer her. 
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 67 66 67
Få oversikt over gjeld slik at du kan starte på nytt
Ta stegene for å kartlegge din økonomiske fremtid en gang for alle


Start med å få oversikt over din gjeld 


Har du mistet kontrollen over din økonomi? Har du regninger som har gått til inkasso og mistet oversikt over gjeld og hva du egentlig skylder dine kreditorer? Det kan være ubehagelig og overveldende å forsøke å gjenvinne kontrollen og oversikten over hva man egentlig skylder. Når regninger har gått til inkasso gjør blant annet inkassosalærer, høye renter og gebyrer at gjelden kan vokse fortere enn man tror. I tillegg kan inkassoselskaper og innkrevere fremstå som aggressive i sin fremtoning og skremmende å forholde seg til for folk flest.
 
Vi har derfor full forståelse for at mange ønsker hjelp til gjeldsrådgivning, herunder å håndtere kreditorene og inkassoselskapene. Vi kan bistå med å innhente oversikt over gjeld som er utestående hos inkassoselskaper og kreditorer. Slik at du får en fullstendig rapport over din økonomiske situasjon, for så å ta nødvendige skritt ved å forhandle med kreditorene.
 
Normalt sett kan det innhentes en oversikt over din utestående usikrede gjeld på Gjeldsregisteret.

Denne gjeldsoversikten inneholder imidlertid ikke informasjon om utestående krav som har gått inn i inkassoløpet, og dermed må man kontakte hvert enkelt inkassoselskap direkte for å hente ut denne informasjonen. Bli kvitt gjeld kontakter alle kreditorer på dine vegne og fremstiller en rapport som viser en fullstendig oversikt over din gjeld, slik at vi sammen kan starte prosessen med å kartlegge hvilke muligheter du har til å ta tak i din situasjon. Rapporten er altså første steg i prosessen for å få kontroll over din private økonomi.
 
Når rapporten er ferdigstilt vil vi ta en personlig gjennomgang med deg for å vurdere veien videre og hvordan vi kan hjelpe deg med å håndtere din situasjon. Dersom du ønsker videre hjelp til opprydning i din økonomi, kan vi bistå med gjeldsforhandling og refinansiering, eller hjelp til å søke om gjeldsordning eller salg av bolig for å unngå tvangssalg.
 

 

Hva Bli kvitt gjeld kan hjelpe deg med: 

 
  • Bistand med innhenting av utestående gjeld
  • Rapport med fullstendig oversikt over gjeld
  • Gjeldsrådgivning
  • Gjeldsforhandling
  • Søknad om gjeldsordning
  • Unngå tvangssalg

Bestill din rapport her 
Hvorfor er det viktig å få en oversikt over gjeld?
Hva er inkasso? 
Hva er gjeldsforhandling?
Hva er gjeldsordning?