Oversikt over gjeld

Vi kan hjelpe deg som

checked
Kan stille bolig som sikkerhet
checked
Har mye usikret gjeld og inkassosaker
checked
Har mistet oversikten over din personlige økonomi
Send inn søknad
Har du mistet kontrollen over din økonomi? Har du regninger som har gått til inkasso og mistet oversikt over gjeld og hva du egentlig skylder dine kreditorer?
Vi har full forståelse for at mange trenger hjelp til å få oversikt over gjeld. Bli kvitt gjeld hjelper deg å innhente en oversikt over hva du skylder, og til hvilke kreditorer, slik at du igjen kan få kontroll over egen økonomi.
Vi kan hjelpe deg som
checked
Kan stille bolig som sikkerhet
checked
Har mye usikret gjeld og inkassosaker
checked
Har mistet oversikten over din personlige økonomi
Send inn søknad
testbilde

Gjeldsrådgivning

Vi i Bli kvitt gjeld kan hjelpe deg gjennom hele prosessen med å få orden på økonomien. Vi har lang erfaring innen gjeldsrådgivning og finner den beste løsningen for deg for å få økonomien på rett spor. 

Unngå tvangsalg

Bli kvitt gjeld har lang erfaring med å stanse tvangssalg av boliger. Står din bolig i fare for å bli tvangssolgt? Vi kan hjelpe deg.
Bli kvitt gjeld
bli kvitt gjeld

Gjeldsproblemer

Har du gjeldsproblemer? Vi hjelper deg med å få orden på økonomien, en gang for alle. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine gjeldsproblemer her. 
Få oversikt over gjeld slik at du kan starte på nytt
Ta stegene for å kartlegge din økonomiske fremtid en gang for alle
 

Start med å få oversikt over din gjeldHar du mistet kontrollen over din økonomi?


Har du regninger som har gått til inkasso og mistet oversikt over gjeld og hva du egentlig skylder dine kreditorer? Det kan være ubehagelig og overveldende å forsøke å gjenvinne kontrollen og oversikten over hva man egentlig skylder. Når regninger har gått til inkasso gjør blant annet inkassosalærer, høye renter og gebyrer at gjelden kan vokse fortere enn man tror. I tillegg kan inkassoselskaper og innkrevere fremstå som aggressive i sin fremtoning og skremmende å forholde seg til for folk flest.
 
Vi har derfor full forståelse for at mange ønsker hjelp til gjeldsrådgivning, herunder å håndtere kreditorene og inkassoselskapene. Vi kan bistå med å innhente oversikt over gjeld som er utestående hos inkassoselskaper og kreditorer. Slik får du en rapport over din økonomiske situasjon, som da kan brukes for å finne ut hva det neste skrittet burde være.
 
Normalt sett kan det innhentes en oversikt over din utestående usikrede gjeld på Gjeldsregisteret.

Denne gjeldsoversikten inneholder imidlertid ikke informasjon om utestående krav som har gått inn i inkassoløpet, og dermed må man kontakte hvert enkelt inkassoselskap direkte for å hente denne informasjonen. Bli kvitt gjeld kontakter kreditorer på dine vegne og fremstiller en rapport som viser en oversikt over din gjeld, slik at vi sammen kan starte prosessen med å kartlegge hvilke muligheter du har til å ta tak i din situasjon. Rapporten er altså første steg i prosessen for å få kontroll over din private økonomi.
 
Når rapporten er ferdigstilt vil vi ta en personlig gjennomgang med deg for å vurdere veien videre og hvordan vi kan hjelpe deg med å håndtere din situasjon. Dersom du ønsker videre hjelp til opprydning i din økonomi, kan vi bistå med gjeldsforhandling og refinansiering, eller salg av bolig for å unngå tvangssalg.

 

Hva Bli kvitt gjeld kan hjelpe deg med:

  • Bistand med innhenting av utestående gjeld
  • Rapport med fullstendig oversikt over gjeld
  • Gjeldsrådgivning
  • Gjeldsforhandling
  • Unngå tvangssalg

Bestill din rapport her 
Hvorfor er det viktig å få en oversikt over gjeld?
Hva er inkasso? 
Hva er gjeldsforhandling?
Hva er gjeldsordning?