Gjeldsordning

Vi kan hjelpe deg som

checked
Kan stille bolig som sikkerhet
checked
Har mye usikret gjeld og inkassosaker
checked
Har mistet oversikten over din personlige økonomi
Send inn søknad
Har du havnet i en økonomisk situasjon hvor du ser på gjeldsordning som eneste løsning? 
Å få til en gjeldsordning kan være en tung og lang prosess, og kun halvparten av de som søker gjeldsordning får innvilget sin søknad.

Send en uforpliktende søknad til oss, og vi vil undersøke om det finnes andre alternativer enn gjeldsordning.
Din personlige rådgiver vil deretter ta kontakt med deg for en gjennomgang av hvilke muligheter som finnes.
Vi kan hjelpe deg som
checked
Kan stille bolig som sikkerhet
checked
Har mye usikret gjeld og inkassosaker
checked
Har mistet oversikten over din personlige økonomi
Send inn søknad
testbilde

Gjeldsrådgivning

Vi i Bli kvitt gjeld kan hjelpe deg gjennom hele prosessen med å få orden på økonomien. Vi har lang erfaring innen gjeldsrådgivning og finner den beste løsningen for deg for å få økonomien på rett spor. 

Få oversikt over din gjeld

Det første steget for å få orden på økonomien er å få en oversikt over sine gjeldsposter. Vi hjelper deg med å innhente informasjon fra inkassoselskaper og kreditorer, slik at du kan starte på nytt.
Bli kvitt gjeld
bli kvitt gjeld

Gjeldsproblemer

Har du gjeldsproblemer? Vi hjelper deg med å få orden på økonomien, en gang for alle. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine gjeldsproblemer her. 
Gjeldsordning 
Har du havnet i en økonomisk situasjon hvor du ser på gjeldsordning som eneste løsning? 
 

En gjeldsordning kan hjelpe deg å betale ned gjelden din, men det er flere krav som må oppfylles for å få innvilget gjeldsordning
  

En gjeldsordning innebærer at du inngår en avtale med dine kreditorer om å betale ned gjelden din basert på din økonomiske situasjon. I en gjeldsordning vil det være en øvre tidsmessig grense, hvorpå en eventuell resterende gjeld vil slettes etter at perioden for gjeldsordningen er over. Gjeldsordning er for mange en siste utvei for å få orden på økonomien, men ikke nødvendigvis beste utvei i alle tilfeller, da det er flere vilkår som må innfris. Blant annet må minimum halvparten av gjelden være eldre enn 2 år, for å få innvilget en gjeldsordning. For mer infomasjon om hvem som kan få gjeldsordning, se lenger ned på vår side, eller informasjon fra domstol.no

Det kan også være andre muligheter for å få orden på sin økonomi, og her kan vi i Bli kvitt gjeld bistå deg. Vi har lang erfaring med gjeldsrådgivning og kan hjelpe deg i prosessen for å få økonomien på rett spor – enten målet er å søke om gjeldsordning eller å unngå tvangsalg av bolig.

Hva Bli kvitt gjeld kan hjelpe deg med
 

Finnes det håp for min økonomi? 

Selv om man har havnet i en tilsynelatende vanskelig økonomisk situasjon og er ute av stand til å betale sine regninger, finnes det flere mulige løsninger. Det viktigste du kan gjøre for din økonomi og fremtid er å ta første skritt i retning av å finne en løsning. For de fleste vil dette innebære å få en fullstendig oversikt over hvilken gjeld man har. Det er nemlig vanskelig å vite hvor man skal gå videre i prosessen dersom man ikke vet hvilket utgangspunkt man stiller med.
 
Bli kvitt gjeld kan bistå deg i å utarbeide en slik oversikt, fremstilt i en total rapport, som deretter vil brukes som grunnlag for å planlegge videre skritt. Rapporten vil være godkjent i en søknad om gjeldsordning hos namsmannen, dersom de øvrige vilkårene for å søke om dette er oppfylt.
 
Hvilke muligheter har jeg? 
Hva er en gjeldsordning?
Hvordan går jeg frem for å søke om gjeldsordning? 
Hvem kan få gjeldsordning?
Hva er mine rettigheter under gjeldsordning?
Hva skjer når jeg er ferdig med gjeldsordningen?
Hvordan fungerer gjeldsordning i praksis?
Hva er tvangssalg? 
Hva koster rapporten fra Bli kvitt gjeld?