Gjeldsproblemer

Vi kan hjelpe deg som

checked
Har mye usikret gjeld og inkassosaker
checked
Har mistet oversikten over din personlige økonomi
checked
Trenger hjelp til å ta kontrollen tilbake
Sjekk om du kan få gjeldsordning
Gjeldsproblemer er et vanligere fenomen blant nordmenn enn de fleste tror. Har du gjeldsproblemer? Uansett  hvordan gjeldsproblemene har oppstått finnes det håp for din økonomiske situasjon. Vi kan hjelpe deg i gang for å få ryddet opp i økonomien en gang for alle.
Vi har full forståelse for at mange ønsker hjelp til å håndtere gjeldsproblemer. Vi kan bistå deg på alle nivåer i prosessen, fra innhenting av oversikt over gjeld, gjeldsforhandling, og utforming av søknad om gjeldsordning.
Vi kan hjelpe deg som
checked
Har mye usikret gjeld og inkassosaker
checked
Har mistet oversikten over din personlige økonomi
checked
Trenger hjelp til å ta kontrollen tilbake
Send inn søknad
testbilde

Oversikt over gjeld

Vi i Bli kvitt gjeld kan hjelpe deg gjennom hele prosessen med å få orden på økonomien. Vi har lang erfaring innen gjeldsrådgivning og finner den beste løsningen for deg, for å få økonomien på rett spor. 

Unngå tvangssalg

Bli kvitt gjeld har lang erfaring med å stanse tvangssalg av boliger. Står din bolig i fare for å bli tvangssolgt? Vi kan hjelpe deg.
blikvittgjeld-4
blikvittgjeld-3

Gjeldsrådgivning

Vi i Bli kvitt gjeld kan hjelpe deg gjennom hele prosessen med å få orden på økonomien. Vi har lang erfaring innen gjeldsrådgivning og finner den beste løsningen for deg for å få økonomien på rett spor. 
Ønsker du å snakke med oss?

Ring oss gjerne på 21 67 66 67

Gjeldsproblemer

Gjeldsproblemer er et sårt tema for mange og flere nordmenn er påvirket av byrden ved å ha gjeldsproblemer. Det kan være ubehagelig og overveldende å forsøke å gjenvinne kontrollen og oversikten over hva man egentlig skylder når man har gjeldsproblemer.

Når regninger har gått til inkasso gjør blant annet inkassosalærer, høye renter og gebyrer at gjelden kan vokse fortere enn man tror. I tillegg kan inkassoselskaper og innkrevere fremstå som aggressive i sin fremtoning og skremmende å forholde seg til for folk flest. Vi har derfor full forståelse for at mange ønsker hjelp til gjeldsrådgivning, herunder hjelp til å håndtere kreditorene og inkassoselskapene. Mange trenger bare en liten dytt i riktig retning og veiledning for å ta et oppgjør med gjeldsproblemene sine en gang for alle.


Hva Bli kvitt gjeld kan hjelpe deg med:

  • Bistand med innhenting av utestående gjeld
  • Rapport med fullstendig oversikt over gjeld
  • Gjeldsrådgivning
  • Gjeldsforhandling
  • Søknad om gjeldsordning
  • Unngå tvangssalg

Vi i Bli kvitt gjeld kan bistå med å innhente oversikt over gjeld som er utestående hos inkassoselskaper og kreditorer slik at du kan få en fullstendig oversikt over din økonomiske situasjon, og deretter ta nødvendige skritt for å forhandle med kreditorene. 

Normalt sett kan det innhentes en oversikt over sin utestående usikrede gjeld på Gjeldsregisteret. Denne gjeldsoversikten inneholder imidlertid ikke informasjon om utestående krav som har gått til inkasso, og dermed må man kontakte hvert enkelt inkassoselskap direkte på egenhånd for å hente ut denne informasjonen. Bli kvitt gjeld kontakter alle kreditorer på dine vegne og fremstiller en rapport som viser en fullstendig oversikt over din gjeld, slik at vi sammen deretter kan starte prosessen med å kartlegge hvilke muligheter du har til å ta tak i din situasjon. Rapporten er altså første steg i prosessen for å få kontroll over sin private økonomi. 

Når rapporten er ferdigstilt vil vi ta en personlig gjennomgang med deg for å vurdere veien videre og hvordan vi kan hjelpe deg med å håndtere din situasjon. Dersom du ønsker videre hjelp til opprydning i din økonomi kan vi bistå med gjeldsforhandling og refinansiering, eller hjelp til å søke om gjeldsordning eller salg av bolig for å unngå tvangssalg. 
Er det håp for min økonomi?  
Hvorfor trenger jeg en rapport?
Hva koster rapporten fra Bli kvitt gjeld?
Hva er en gjeldsordning? 
Hva er en gjeldsforhandling? 
Hva er inkasso? ?